Moda

Moda wiąże się z pojęciem stylu, gdyż jest jej synonimem.

 Zmieniała się w wraz z upływem lat. W każdym państwie moda

 może być różna, dlatego tak trudno za modą nadążyć. Jest to

 zmieniający  się styl życia ubioru, stroju. Moda różnie się

zależnie od okresu lat, wieku.

      Moda       Buty